راندمان

یک استارتاپ آموزشی مستقر در شتابدهنده ی کربن است که فعالیت خود را از مرداد 1401 شروع کرده است.

راندمان ابزاری است که به مشاوران و مربیان آموزش کسب و کار کمک می کند تا فعالیت آموزش یا مشاوره به کسب و کارهای مشتریانشان را در آن تعریف کنند و یک بستر متمرکز از اطلاعات و ارتباطات با مشتریان خود را در ان بنا کنند.

امکانات راندمان:

مرکز نواوری پست،تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته استان گلستان